Analiza zapisów obowiązujących i propozycji projektowych dotyczących lekarza opiniującego

Anna Olszak-Pawłowska

Abstrakt


The lack of precise regulations relating to medical experts makes one consider the current laws (i.e. the directive on court experts of 24 Jan 2005) and the respective draft law of 2006 regarding the introduction of a law on experts in court proceedings and other types of proceedings conducted by virtue of the law.

Among other issues, the article discusses unawareness in the area of counselling rules, lack of sufficient knowledge of legal issues and lack of cooperation between lawyers and doctors.

The discussed draft envisages a body of interesting solutions, and the very idea of amending the binding laws is commendable (even if one considers proposals regarding verification of advisory bodies, obligatory knowledge of relevant laws, collective supervision, or ad hoc restriction of an expert - the latter justified in practice). Nevertheless, the question of political involvement of an expert (under supervision of Law Minister) remains unanswered. Has work on the draft in question been justly stopped, then?


Słowa kluczowe


rozporządzenie w sprawie biegłych sadowych; projekt ustawy o biegłych; weryfikacja kompetencji; znajomość prawa; upolitycznienie funkcji biegłego; nadzór komisji

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)