Podstawy współdziałania Kościoła i państwa w zakresie działalności charytatywnej

Małgorzata Czuryk

Abstrakt


The article deals with the issue of cooperation of the State and Church institutions in the area of charity work, which forms the basis of both structures.

One of the basic functions of the State is social support. The State, due to its considerable burden, is not capable of performing tasks in the indicated area, therefore delegates some of its operations to subjects lying outside the public sphere. Charity work is also performed by the Church through its institutions. The realisation of the above tasks by the Church is based upon the principle of cooperation.

Regulations of the Canon Law and Polish law relating to charity work are complementary. The Polish legislator acknowledges the norms of the Canon Law and creates necessary conditions for Church institutions to freely conduct its charity work.

Forms of cooperation include: exchange of information on the areas of activity and cooperation, delegation of public tasks to Church institutions which conduct charity work, consultancy and creation of common advisory teams.


Słowa kluczowe


Kościół; państwo; działalność charytatywna; współdziałanie; zasada pomocniczości

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)