Prawa człowieka a ochrona małżeństwa i rodziny w świetle prawa kanonicznego i świeckiego

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The article analyses the protection of marriage and family in terms of human rights in relation to canon and secular law. It can be concluded that relevant regulations in both orders principally coincide, and any differences that arise are the result of the normative nature of these orders.


Słowa kluczowe


prawa człowieka; prawo międzynarodowe; teoria prawa

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)