Kształtowanie się kanonicznej formy zawarcia małżeństwa

Anna Tunia

Abstrakt


This article reflects on the process of creation of ordinary and extraordinary form of concluding canon marriage. The process comprised five stages, which brought about reforms carried out by the Catholic Church. The first stage was when the need for any form of conclusion of marriage was not even recognised, although a cleric was to be found to witness the event. The second stage is marked by the year 1563 in which the Trident Council enacted the Tametsi decree thereby introducing an obligatory form of concluding marriage. The decree, however, contained a great deal of inconsistencies so it was amended. In 1907 a new law was enacted, namely the Ne temere decree. The provisions of this decree were subsequently adopted by the Code of Canon Law of 1917, and later by the current Code of Canon Law of 1983, with amendments.


Słowa kluczowe


małżeństwo; duchowny; forma kanoniczna; prawo kanoniczne

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)