Prawa człowieka jako prawa skuteczne erga omnes

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The article analyses the theoretical assumptions relating to the creation of protected human rights, which are binding for everyone. These issues are discussed in terms of philosophy of natural law.


Słowa kluczowe


prawa człowieka; prawo międzynarodowe; teoria prawa

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)