Formacja rodzin do zadań apostolskich w dokumentach Konferencji Episkopatu Polski

Tadeusz Syczewski

Abstrakt


La formazione delle famiglie sui compiti apostolici nei documenti della Conferenza Episcopale Polacca

La formazione delle famiglie sui compiti apostolici  di guesti tempi a diverse dimensioni. La Conferenza Episcopale Polacca nel suo insegnamento e di guesto tema, contenuto nel Direttorio pastorale parla di come evangelizzare la famiglia e come la famiglia puó evangelizzare. Perció guesto articolo contiene due parti fondamentali: come evangelizzare la famiglia e come la famiglia deve evangelizzare. La prima parte sottolinea i seguenti problemi: il valore della Parola di Dio nella comunitá familiare, il Rito della Penitenza nella comunitá matrimoniale e familiare, l'influenza dell'anno liturgico nel matrimonio e nella famiglia, il valore del tempo trascorrso in famiglia. La seconda parte parla di come la famiglia deve evangelizzare. Sottolinea i seguenti problemi particolari: la famiglia di fronte ai figlii e agli altri familiari, la famiglia di fronte alle altre famiglie inoltre la presenza evangelizzante dei genitori nell scuola.


Słowa kluczowe


rodzina; małżeństwo; rok liturgiczny; formacja; ewangelizacja rodziny; wspólnota rodziny

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)