Implementacja umów międzynarodowych do systemów prawa krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch (w tym statusu regionów)

Jarosław Sozański

Abstrakt


Although the obligation to implement international agreements in the internal law (municipal law) is expressly stated in international law, the ways of realising this obligation are not specified. They are left to the discretion of sovereign states whose decisions are made in accordance with the constitutional order. Hence, individual states can adopt a variety of solutions – from those that provide full effectiveness (thus providing full implementation) of agreements on the grounds of internal law to those solutions which allow the national authorities to treat the above mentiond obligation instrumentally (or even manipulatively). The issue, rarely discussed in manuals on treaty law, is extremely important as full and actual use of norms and obligations of such agreements depends chiefly on the effectiveness of an international agreement being implemented internally.

Various solutions to this issue relate to both indirect (direct or indirect reception) and direct method of introducing the internal law into national systems. The British, Scandinavian, Italian, and German models propose interesting solutions. It is noteworthy in the Italian system that customary norms of the international alw always have a constitutional dimension, and the level of international agreements depends on the level of the normative transformational act, while their effectiveness depends on ordine di esecuzione. Moreover, the distribution of treaty competences among the state and the regions gives rise to a unique situation. In all cases treaties concluded in or by the European Union have their specificity.


Słowa kluczowe


implementacja umów międzynarodowych; system prawa wewnętrznego; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amalfitano C., Dal ne bis in idem in diritto internazionale al ne bis in idem in diritto europeo, „Rivista del diritto internazionale privato” 2002.

Aust A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge: Cambridge University Press 2000.

Berezowski C., Wzajemny stosunek prawa międzynarodowego i krajowego, PiP 1964, z. 8-9.

Broelman C., A Flat Earth? International Organizations in the System of International Law, The Hague 2001.

Brownlie I., Principles of Public International Law, wyd. V, Oxford: Oxford University Press 2001.

Cassese A., International Law, Oxford: Oxford University Press 2002.

Claes E., Vandaele A., L'Effet direct des traités internationaaux, „Revue Belge du droit international” 1(2001).

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa: C.H. Beck 1999; wyd. II zmienione i poszerzone, Warszawa: C.H. Beck 2004.

Diritto Internazionale Pubblico, red. C. Caccaviello, E. Natale, A. Verrilli, wyd. VII, Napoli: Simone 2006.

Diritto del'Unione europea – Parte speciale, red. G. Strozzi, Torino: Giufre 2005.

Ehrlich L., Interpretacja traktatów, Warszawa: PWN 1957.

Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, wyd. IV, Warszawa: PWN 1958.

Ehrlich L., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa: PWN 1971.

International Law, red. M.D. Evans, wyd. I, Oxford: Oxford University Press 2003.

Frankowska M., Prawo traktatów, Warszawa: Wyd. SGH 2007.

Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa: LexisNexis 2006.

Kenig-Witkowska M.M., Charakter prawny Unii Europejskiej ze stanowiska prawa międzynarodowego. Uwagi na marginesie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 20.11.2003r., Warszawa 2004.

Klabbers J., The Concept of Treaty in International Law, The Hague–London– Boston: Kluwer Int. 1996.

Nahlik S.E., Kodeks prawa traktatów, Warszawa: PWN 1976.

Poccar F., Diritto dell'Unione e delle Comunità europee, Milano: Giufre 2003.

Sozański J., Porozumienia międzynarodowe Unii i Wspólnot Europejskich. Studium prawnotraktatowe, Toruń: TNOiK 2007.

Strozzi G., Diritto del'Unione europea, Torino: Giufre 2005.

Tesauro G., Diritto comunitario, wyd. IV, Padova: CEDAM 2005.

Transformation and integration. The new associations agreements, red. A. Evans, P.Falk, Umea 1993.

Wawrzyniak J., Transformacja systemowa we Włoszech, w: Konstytucja igwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Zakrzewskiej, Warszawa 1996.

Zakrzewska J., Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, Warszawa: PWN 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)