Prawa człowieka w świetle koncepcji praw podmiotowych

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The article demonstrates the relation between the concepts of subjective rights and human rights. Here, one can observe a dual understanding of subjective rights of human beings: as a general principle and as a claim.


Słowa kluczowe


prawa człowieka; prawo międzynarodowe; teoria prawa

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)