Nauka o małżeństwie i rodzinie w uchwałach II Polskiego Syndou Plenarnego

Krzysztof Podgórski

Abstrakt


The teaching concerning matrimony and family is comprehensively treated in a document entitled Vocation To Living In Matrimony And Family produced by the Polish Second Plenary Synod. The synodal resolutions that cover these issues deal with the institution of marriage with particular regard to human corporality and sexuality, the sacramental covenant, the integrity of marital conjugation, responsible parenthood, as well as the existence of a human being and the right to life from the moment of conception. The document also covers recommendations relating to preparations for life in matrimony and family, as well as marital consensus and the legal form of solemnizing matrimony. Of note are also the statutes concerning tasks of a family in social life, or the synodal recommendations regarding possible threats to essential attributes and goals of marriage.


Słowa kluczowe


Synod; prawodawca synodalny; uchwały; małżeństwo; rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Flaga J., Formacja osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, w: Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce, red. S. Tymosz, Lublin 2001, s. 107-122.

Góralski, Małżeństwo i rodzina w świetle Listu do Rodzin Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Prawnych” 5(1995), s. 49-58.

Góralski W., Sakrament małżeństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego, „Ius Matrimoniale” 1996, s. 119-132.

Góralski W., Wymiar prawny uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, w: Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce, red. S. Tymosz, Lublin 2001, s. 123-147.

Kłęczek J., Szewczyk W., Wspierać „Kościół domowy”. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Wskazania dotyczące przygotowania do życia wmałżeństwie i rodzinie, w: Trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. W. Lechowicz, Tarnów 2002, s. 26-37.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, t. II – Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2002.

Seweryniak H., Kuźniewska E., Geneza i zasadnicze treści synodalnego dokumentu o rodzinie, w: Oddanie i wytrwałość. Recepcja II polskiego synodu plenarnego, red. W. Góralski, H. Seweryniak, Warszawa 2004, s.189-214.

Sitarz M., Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004.

Tymosz S., Jedność myśli synodalnej w dziejach Kościoła w Polsce, „Zamojski Informator Diecezjalny”, 10(2001), nr 3, s. 320-344.

Tymosz S., Recepcja nauki soborowej w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego, w: Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym, red. S. Tymosz, Lublin 2005, s. 89-121.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)