Konstytucyjne prawo człowieka do pracy na tle standardów międzynarodowych

Jolanta Bucińska

Abstrakt


The article presents the issue of the constitutional embodiment of a person's social right to employment against existing international standards. The author's considerations also concern other rights and freedoms pertaining to Labour Law, namely the right to remuneration, protection against unemployment, and association in trade unions as well as the right to conclude collective labour agreements, to negotiate and strike.


Słowa kluczowe


konstytucyjna wolność pracy; prawo do pracy; prawa i wolności pracownicze; standardy międzynarodowe prawa do pracy

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)