Warunki wykonywania działalności w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami

Jan Mariusz Izdebski, Piotr Zacharczuk

Abstrakt


The authors analyze the conditions of trade activity in the field of the international waste management, i.e. import of wastes from other countries to the Republic of Poland, transport of wastes from other countries by the Republic of Poland, and from the Republic of Poland to other countries. The conditions in the field of international waste management are regulated by community and national law. This kind of distinction should ensure complete cohesion of the rules of procedure in the field of international waste management. The system of control issues concerned with waste management is unclear and complicated. The issues concerning international waste management should be regulated in one act, i.e. in Act About Wastes – 27April 2001, where the issues under discussion should be uniform and complex.


Słowa kluczowe


prawo ochrony środowiska; prawo celne; handel międzynarodowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duczmal M., Międzynarodowy obrót odpadami, „Prawo i Środowisko”, 2004, nr2.

Jerzmański J., Brak stabilności prawa, „Prawo i Środowisko”, 2003, nr 4.

Kłopotek B., Negocjacyjne zobowiązania Polski w zakresie gospodarki odpadami, „Prawo i Środowisko”, 2003, nr 4.

Semprich Ż., Sejm uregulował transgraniczny obrót odpadami, „Rzeczpospolita” z dnia 16 lipca 2004 r.

Świątek W., Transgraniczny obrót odpadami, „Odpady i Środowisko”, 2001, nr 4.

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami; http://www.sejm.gov.pl

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia z dnia 17 września 2004 r. w sprawie wykazu urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami; http://www.mf.gov.pl.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)