Pokrywanie kosztów leczenia ofiar zdarzeń drogowych na tle prawa prywatnego międzynarodowego

Piotr Pogonowski

Abstrakt


Taking into consideration the contents of Art. 31 of the international private law it should be stated that the tort statute does not include the right of recourse of a foreign insurance company for refunding the outlay on medical treatment of the sufferer as result of causing damage with a forbidden act.


Słowa kluczowe


koszty leczenia; wypadek drogowy; odpowiedzialność odszkodowawcza; prawo prywatne międzynarodowe; ubezpieczenia

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)