Status, charakter i pozycja hierarchiczna regulacji prawa własności intelektualnej i przemysłowej w Unii Europejskiej na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości – zarys problemu

Jarosław Sozański

Abstrakt


In the current legal status of the Community law, regulations of the intellectual and industrial property in the EU usually are not uniform and unambiguous, and sometimes they come into conflict with acts of the international and national law. Within the Community law, in the approach to the discussed sphere of regulations three often conflicting tendencies are especially easily seen: the tendency to secure a free flow of commodities, to secure efficient competence and to protect the subjective rights of intellectual and industrial property. The proclaimed law uses both directives and enactments here. Diversity of solutions in the mutual relations of the national law and acquis on the one hand and the above mentioned elements and regulations of international conventions makes the picture complete. It seems that the significant issue is only to a small extent noticed by the doctrine and the Tribunal of Justice that supplies casuistic solutions. Its judicature is uniform and has a great significance in the sphere of exhausting rights from the sign, or typical copyright, whereas in the most important issues connected with functioning of the domestic market judicial decisions by the Tribunal become instructive in a very small degree… What is more, it is hard to see a tendency or perspectives for solving this situation that is unfavorable both from the point of view of acquis communautaire, the domestic market and protection of the subjective rights. Especially when the process of implementing the Constitution for Europe (Constitutional Treaty of the EU) that made the regulations in the discussed issue uniform has been stopped.


Słowa kluczowe


prawo wspólnotowe; własność intelektualna i przemysłowa; znak towarowy; prawo autorskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barta J., Markiewicz R., Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu, Kraków 1998.

Biernat S., Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000.

Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003.

Czapliński W., Ostrihansky R., Saganek P., Wyrozumska A., Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2000 (wydanie nowe z suplementem – Warszawa 2005).

Dauses M. A., Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

Dietz A., Copyright Law in the European Community, Bruxelles 1978.

Dokumenty Europejskie, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, t.V, Lublin: Wyd. Verba 2004.

Druesne G., Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, Warszawa 1996.

Fijałkowski T., Prawo własności przemysłowej. Prawa autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2001.

Green N., Hartley T. C., Usher J., Legal Foundations of the European Market, Oxford 1991.

Guy D., Leigh G., The EEC and Intellectual property, London 1981.

Hansen H. C., International Intellectual Property Law and Policy, London 1996.

Kapteyn P. J. G., Loren Y., van Themaat P., Introduction to Law of the European Communities, London 1998.

Kondrat M., Dreszer-Lichańska H., Własność przemysłowa wUnii Europejskiej. Poradnik, Gdańsk 2004.

Kotarba M., Znaki towarowe w Internecie, Warszawa 2001.

Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000.

Leading Cases of the European Communities, red. M. van Empel, H. G. Schermers, J. A. Winter, Deventer 1990.

Nordemann W., Vink K., Hertin P., International Copyright and Neighbouring Rights Law, Weinheim 1990.

Nowińska E., Promińska U., du Vall E., Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa, 2005.

Phillips J., Firth A., Introduction to Intellectual Property Law, London 1995.

Piontek E., Traktat konstytucyjny. Oblicze zmian, [w:] Szkice z prawa Unii Europejskiej, t. III: Problemy konstytucyjne, red. E. Piontek, Kraków 2005.

Prawo własności przemysłowej, red. U. Promińska, Warszawa 2004.

Szczepanowska-Kozłowska K., Patent europejski. Przedmiotowy zakres, Warszawa 1998.

Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003.

Szwaja J., Prawo własności przemysłowej. Harce prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich, Warszawa 1998.

Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości WE i Sądu Pierwszej Instancji, wprowadzenie i red. R. Skubisz, Kraków 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)