Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie Praw Człowieka

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The paper discusses the premises of the state's liability for damages in the context of the violence of obligations in the sphere of human rights.


Słowa kluczowe


własność; prawo własności; prawa człowieka; prawo międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)