Termin do wniesienia protestu w postępowaniu o zamówienia publiczne. Wybrane zagadnienia

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The paper presents issue connected with filing a protest in the proceeding for competitive tendering, with regard to its deadline.


Słowa kluczowe


zamówienia publiczne; zachowanie terminu; prawo administracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baehr J., Kwieciński T.: Komentarz do ustawy o zamówieniach publicznych, Warszawa 1999.

Granecki P., Koleśnikow M.: Zamówienia publiczne. Poradnik dla praktyków, Kraków 2002.

Kotula M.: Zamówienia publiczne. Komentarz do ustawy z uwzględnieniem orzecznictwa zespołów arbitrów, Gdańsk 2001

Lemke M.: Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem, Kraków 1994.

Piróg J.: Zamówienia publiczne. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2002, s. 293.

Świeboda Z.: Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem, wyd. 3, Warszawa 2002.

Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz, red. A. Panasiuk, Poznań 2001.

Ustawa o zamówieniach publicznych w świetle orzecznictwa, red. A. Mikołajczyk, Warszawa 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)