Rozwój umów dotyczących podwójnego opodatkowania w międzynarodowych stosunkach podatkowych

Beata Kucia-Guściora

Abstrakt


The paper is a historical outline of contracts concerning avoidance of double taxation (bilateral and multilateral) and how international organisation are engaged in this problem.

The author presents some bilateral contracts from the interwar period, both trade contracts and those which strictly eliminate the phenomenon of double taxation.

A detailed analysis refers to some approved legal solutions. They prevent or eliminate double taxation with regard to income and inheritance taxes.

Historically speaking, the problem of avoiding double taxation was supplemented by the presentation of outcome, and at the same time essential contribution of international organisation into the solution of the problem of double taxation. Such international organisation as the League of the Nations, the United Nations, and OECD played a particular role here.

The considerations concerning some developmental tendencies have allowed us to assess the binding legal constructions and show how bilateral means have evolved, what contracts of avoiding double taxation we had and have now. A retrospective approach to the problems in question is essential when we want to analyse the currently binding bilateral contracts with regards to this issue, for they are based on the patterns of some legal constructs that have been worked out. The problems outlined here are especially significant in the period of a dynamic development of international relations, including the level of taxation.


Słowa kluczowe


prawo podatkowe; podwójne opadatkowanie; umowy międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C.: Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 1998.

Georgjew E.: Problematyka umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1989, nr 2.

Gliniecka J.: Inwestycje zagraniczne w świetle prawa finansowego, Gdańsk 1992.

Głuchowski J.: Międzynarodowe prawo finansowe, Warszawa 1988.

Komar A.: Nowe tendencje w działalności finansowej Europejskich Wspólnot, „Finanse”, 1979, nr 9.

Komar A.: Rola harmonizacji podatków w kształtowaniu integracji gospodarczej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, 1992, nr 54.

Komentarz do Konwencji Modelowej w sprawie podatku od dochodu i majątku, wersja skrócona z czerwca 1998 r., tł. K. Bany, Warszawa 2000.

Langrod R.: Zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu w Polsce i w Gdańsku, „Czasopismo Skarbowe”, 1932, nr 4.

Lipowski T.: Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Sopot 1999.

Litwińczuk H.: Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich. Podatki dochodowe − teksty i komentarz, Warszawa 1995.

Międzynarodowy Słownik Podatkowy, red. S. M. Lyons, tł. A Krawczyk, oprac. nauk. J. Głuchowski, Warszawa 1997.

Pszczółkowski S.: Zagadnienie podwójnego opodatkowania w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1928.

Vogel K.,Fiszer J.: Unikanie podwójnego opodatkowania w stosunkach RFN z krajami rozwijającymi się, „Finanse”, 1983, nr 1.

Vogel K.: Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Eikommen und Vermögen, Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen, München 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)