Ochrona prawa własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The paper seeks to show the questions of protection of property rights in international law. These problems have been discussed from the viewpoint the rule of European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.


Słowa kluczowe


własność; prawo własności; prawa człowieka; prawo międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kępiński M.: Prawo do posiadania własności, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991.

Łętowska E.: Własność jako prawo jednostki w świetle Konstytucji i konwencji europejskiej, [w:] Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, Warszawa 1994, z. 4.

Michalska A.: Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa−Poznań 1982.

Mik C.: Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Państwo i Prawo”, 1993, nr 5.

Nakielska I.: Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002.

Sermet L.: The European Convention of Human Rights and Prosperity Rights, „Human Rights Files”, 1992, nr 11.

Shaw M. N.: Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000.

Zoll F.: Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Przegląd Sądowy”, 5(1998).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)