Społeczne prawa człowieka w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych

Jolanta Bucińska

Abstrakt


The paper brings home to us the problems connected with the broadly understood social human rights, as they are regulated in the European Chart of Basic Rights. Economic rights, strictly speaking, social and cultural rights have been placed in the Chart aside to civil and political rights, making a comprehensive catalogue of human rights. Irrespective of their kind they have the same character, as it results from the political significance of the Chart. They exert an impact only at the level of the interpretation of the norms of the communal right in the domain of human rights. According to the Chart, social human rights draw on the solutions accepted in the most important European documents of this kind. Therefore the right to the protection of the natural environment and the protection of consumers is stressed with stronger emphasis.


Słowa kluczowe


standardy międzynarodowe; prawa podstawowe; prawa człowieka; prawo wspólnotowe; prawa gospodarcze; prawa społeczne; prawa kulturalne; prawa obywatelskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dufa A. (MEP): Poparcie dla idei prawnie wiążącej Europejskiej Karty Podstawowych Praw, „Challenge Europe” (11 VII 2001 r.).

Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C.: Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993, s. 280-287.

Hambura S., Muszyński M.: Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001.

Henzel R. A., Maciejewska J.: Podstawowe dokumenty Rady Europy, „Scholar” 1997, s. 54-82.

Juros H.: Projekt Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej. Katalog „bezbożnych” zasad czy „pobożnych” życzeń?, Kraków 2000.

Kornobis-Romanowska D.: Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich, Warszawa 2001.

Kuźniar R.: Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2002.

Michalska A.: Prawa Człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa–Poznań 1982.

Mik C.: Europejska Konwencja Praw Człowieka w procesie integracji europejskiej, [w:] W. Chrostowski (red.), Czynić sprawiedliwość w miłości, Warszawa 2001, s. 304-305.

Nowicki M. A.: Opinia na temat Karty Podstawowych Praw UE dla Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu RP.

Przyborowska-Klimczak A.: Prawo Międzynarodowe Publiczne. Wybór Dokumentów, Lublin 1996.

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefalska E. (oprac.): Dokumenty europejskie, t. III, Lublin 1999, s. 99-337.

Torysi przeciwko Europejskiej Karcie Praw, PAP z 1 VIII 2000 r. za „The Telegraph” (Londyn).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)