Filozoficzne podstawy państwa koreańskiego w perspektywie historycznej

Antoni Kość

Abstrakt


The aim of this article is to present the philosophical foundations of the Korean State in the historic approach. In another words it is the answer to the question: On which philosophy the Korean State is based.

The problem here is not so much the concept of the State itself as the concept of philosophy. In the history of Korean thought it is hard to distinguish philosophy from religion. Philosophy, religion and culture build together “the philosophy of life”. In the Korean context it will be Shamanism, Confucianism, Buddhism, Taoism, Christianity, New Religions and Korean popular religion.


Słowa kluczowe


filozofia; konfucjanizm; buddyzm; chrześcijaństwo; państwo koreańskie; historia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Korean Overseas Culture and Information Service (wyd.), A Handbook of Korea, wyd. 10, Seoul 1998.

Kość A.: Korea w dobie przemian. Historia, „Nurt SVD”, 28 (1994), nr 3 (66), s. 43-55.

Kość A.: Korea w dobie przemian. Ustrój polityczny Republiki Korei, „Nurt SVD”, 28 (1994), nr 4 (67), s. 29-43.

Kość A.: Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998.

Lee K.-B.: A New History of Korea, Seoul 1991.

Meyer-Stamer J.: Süd-Korea, Bonn 1992.

Nahm A. C. (red.): Korea under Japanese Colonial Rule, Kalamazoo 1973.

Ogarek-Czoj H.: Mitologia Korei, Warszawa 1988.

Ogarek-Czoj H.: Pradzieje i legendy Korei, Warszawa 1981.

Scalapino R. (red.), North Korea Today, Berkeley 1983.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)