Administracyjny tytuł wykonawczy – wybrane problemy proceduralne

Piotr Pogonowski

Abstrakt


In the doctrine of administrative and civil procedure there is a debate about the legal character of administrative executive titles with regard to executive procedure. One should assume – following the jurisdiction of the High Court – that for their effectiveness one should enclose the motion of the creditor – the Treasury. The latter acts through the institution that issued the „executive” administrative title. It imposes on the debtor the obligation to reveal his or her property. The executive title is enclosed with the clause of execution.


Słowa kluczowe


tytuł egzekucyjny; administracyjny tytuł wykonawczy; postępowanie klauzulowe; wniosek o wyjawienie majątku

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)