Wymogi administracyjne na etapie rozpoczęcia przedsięwzięcia budowlanego

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The paper lists a catalogue of decisions necessary to start a building procedure together with the subjects that are competent to issue them.


Słowa kluczowe


prawo gospodarcze; prawo administracyjne; prawo budowlane; prawo ochrony środowiska

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)