Etap przygotowawczy procesu inwestycyjnego w świetle wymogów przepisów o ochronie środowiska

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


 The article presents the initial stage of the investment process, i.e. location of the investment, in the context of the consequences that may result from the binding legal solutions falling within the domain of environmental protection.


Słowa kluczowe


prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, prawo administracyjne

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)