Społeczne prawa człowieka w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Jolanta Bucińska

Abstrakt


From the Universal Declaration of Human Rights in 1948, research and development ofthe human rights under the auspices of the United Nations has symbolized the common aspirations of mankind for increasing the protection of all basic human values. Author seeks to show the process creation of this document and analyzed the content of social human rights.


Słowa kluczowe


prawo międzynarodowe; prawa człowieka; stosunki międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)