Wpływ aksjologii na prawo międzynarodowe w kontekście agresji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r.

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The paper seeks to show the questions of the influence of values on international law in the context of Soviet Union aggression against Poland in 1939. These problems have been discussed from the viewpoint of the history and the international law. From this point of view communism destructively had influence in many countries, Poland, for example.


Słowa kluczowe


prawo międzynarodowe; prawo narodów; prawa człowieka; stosunki międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)