Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


The paper seeks to show the questions of justification for the right of peoples to self--determination. These problems have been discussed from the viewpoint of the theory and the philosophy of law. From this point of view human being is important as well as state. Therefore they are major actors of the rights and duties in international law.


Słowa kluczowe


prawa człowieka; prawo narodów do samostanowienia; prawo międzynarodowe; filozofia prawa; teoria prawa

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)