Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali i fakultatywność celibatu w katolickich Kościołach wschodnich

Andriy Tanasiychuk

Abstrakt


Artykuł dotyczy opublikowanego dnia 14 czerwca 2014 r. dokumentu Kongregacji Kościołów Wschodnich Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali, na podstawie którego na terenach, które nie są tradycyjnymi regionami wschodnimi w rozumieniu prawa katolickich Kościołów wschodnich, a na których są obecne wspólnoty katolików wschodnich, będzie można udzielać święceń żonatym mężczyznom. Autor analizuje zawartość treściową dokumentu, wyjaśnia problemy natury terminologicznej oraz jego usytuowanie w systemie prawa kanonicznego, podejmując także kwestie problematyczne.

 


Słowa kluczowe


celibat; diaspora; terytorium wschodnie; święcenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fleyfel Antoine: Quelques réflexions sur la présence en Occident de prétres catholiques orientaux mariés, „Istina” 54 (2009), s. 421-422.

Gefaell Pablo: Il celibato sacerdotale nelle Chiese orientali: storia, presente, avvenire, [w:] L. Touze, Juan Marcos Arroyo (ed.), Il celibato sacerdotale: teologia e vita. Atti del XIV Convegno Internazionale della Facoltà di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, Edusc, Roma, 4-5 marzo 2010, Edusc, Roma 2012, s. 135-156.

Malvestiti Maurizio: La Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" e la Congregazione per le Chiese Orientali, „Iura Orientalia” 10 (2014), s. 84-101.

García Martin Julio: Atti amministrativi generali, Ediurcia, Roma 2004.

Salachas Dimitrios: Congregazione per le Chiese Orientali, [w:] Pio V. Pinto (ed.), Commento alla Pastor Bonus e alle norme susidiarie della Curia Romana, Città del Vaticano 2003, s. 81-82.

Salachas Dimitrios, Krzysztof Nitkiewicz: Chierici e ministro sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, Città del Vaticano 2004.

Salachas Dimitrios, Krzysztof Nitkiewicz: Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini: Sussidio canonico-pastorale, Edizioni Orientalia Christiana del Pontificio Orientale, Roma 2007.

Tanasiychuk Andriy: L’esercitazione della potestà esecutiva nella Chiesa Patriarcale. Caso concreto: c. 82 § 1, 1 CCEO, [w:] Józef Wroceński, Marek Stokłosa (red.), La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. Atti del XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico (Varsavia 14-18 settembre 2011), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 123-130.

Tanasiychuk Andriy: Il fedele cristiano e il suo stato canonico nella propria Chiesa sui iuris. Questione dell’ascrizione e del passaggio ecclesiastico, „Ephemerides Iuris Canonici” 52 (2011), s. 303-344.

Tanasiychuk Andriy: Organizzazione della pastorale Greco-Cattolica Ucraina in Italia, [w:] Pablo Gefaell (ed.), Cristiani orientali e pastori latini, Giufferé Editore, Milano 2012, s. 465-477.

Viana Antonio: Ordinariato para fieles de ritos orientales, [w:] Javier Otaduy, Antonio Viana, Joaquin Sedano (ed.), Diccionario General de Derecho Canónico, t. V, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra 2013, s. 812-814.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/10.18290/rnp.2015.25.3-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)