Center of Social Integration and Its Role in Implementation Objectives Raised of Employment Social System

Piotr Kawka

Abstrakt


The social employment system are complementary to the social assistance system. Among the all institutions introduced in its framework exactly centers of social integration have the greatest influence on the fulfillment of the primary objective of the system, which is take measures to improve human life and preventing the marginalization of certain social groups by their social and professional reintegration. The suitability of centers can be proved by the fact that every year the network is growing.

Implementation of these objectives is a difficult and expensive task of centers of social integration, but in the longer term it contributes to greater empowerment of these people in the labor market and helps them to assimilate the appropriate social attitudes. In this aspect, the activities carried out by centers of social integration have a positive impact on their participants. It should however be remembered that in order to ensure the effective functioning of the center of social integration, it must be guaranteed the necessary funds and trained staff. Even more important is to develop better methods of cooperation between the units of local businesses and institutions of social welfare.


Słowa kluczowe


help; people; marginalization; cooperation; work

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centra i Kluby Integracji Społecznej – dorobek okresu 2004-2011. Materiał informacyjny na posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej – Białobrzegi 2011, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych 2011.

Ekonomia społeczna. Słowniczek. Centrum integracji społecznej (CIS), http://pokl-rcpslodz.pl/node/150 [dostęp: 30.08.2015].

Główny Urząd Statystyczny: Notatka Informacyjna. Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r., Warszawa: GUS 2015, s. 1, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/ defaultaktualnosci/5490/6/3/1/centra_integracji_spolecznej_zaklady_aktywnosci_zawodowej_i_warsztaty_terapii_zajeciowej_2014.pdf [dostęp: 14.08.2016].

Guza Łukasz: Kierownik może przyznać premię integracyjną, http://praca.gazeta prawna.pl/artykuly/1977,kierownik_moze_przyznac_premie_integracyjna.html [dostęp: 6.09.2015].

Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012-2013 (art. 18c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2014.

Koral Jolanta: Podmioty Ekonomii Społecznej. Centra Integracji Społecznej, Warszawa 2008, http://www.owies.org.pl/media/cis.pdf [dostęp: 1.09.2015].

Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł: Instytucje zatrudnienia socjalnego, Samorząd Terytorialny 11 (2008), s. 58-69.

Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowa formy zatrudnienia, red. E. Giermanowska, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2007.

Model Centrum Integracji Społecznej, Dodatek Nr 2. Opracowanie metodyczne, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_2_cis_28.08.pdf [dostęp: 2.09.2015].

Narodowiec Paweł, Juros Andrzej, Bylicki Wojciech [i in.]: Poradnik „Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”, Lublin: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie 2010.

Staszewska Ewa: Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012, LEX nr 153875.

Usługi i Instrumenty Rynku Pracy, Skierowania do indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, https://wup-viator.praca.gov.pl/Uir-help/help/index.html?skierowania _do_indywidualnego_.htm [dostęp: 06.09.2015].

Wejcman Zbigniew: Ekspertyza prawno ustawowa dotycząca Klubów Integracji Społecznej jako instytucji wsparcia prowadzonych przez organizację pozarządową (na podstawie analizy 6 KIS), Standardy w pomocy, http://www.osl.org.pl/wp-content/uploads/2013/04/Wejcman_Zbigniew_Ekspertyza_prawno_ustawowa_dotyczaca_KIS.pdf [dostęp: 28.08.2015].

Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, red. M. Piasecki, J. Śliwak, Lublin: Norbertinum 2008, http://www.praca.ffm.pl/foto/publikacje/ wybrane_zagad.pdf [dostęp: 28.08.2015].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)