Uwagi wokół Instrumentum laboris XIV Generalnego Zebrania Zwyczajnego Synodu Biskupów dotyczące procesu małżeńskiego

Tomasz Gałkowski

Abstrakt


W opracowaniu została zaprezentowana opinia dotycząca możliwości skrócenia procesu małżeńskiego zgodnie z zamysłem papieża Franciszka. Autor na podstawie przemyślenia J. Habermasa i T. Shaffera wskazuje, że najważniejszą rzeczą w procesie małżeńskim jest bezpośredni kontakt sędziego ze stronami oraz świadkami. Służy z pewnością temu proces ustny, w którym dochodzi do kooperacyjnego spotkania i uznania proceduralnych warunków wymiany argumentów i podejmowania decyzji, wykazując ich przewagę nad czysto logicznym wnioskowaniem opierającym się na zdaniach czy normach.


Słowa kluczowe


Synod Biskupów; XIV Zwyczajne Zebranie Ogólne; Instrumentum laboris; proces małżeński; dialog; sędzia; strony; świadkowie; proces ustny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aymans Winfred: Rozważania o wewnętrznych cechach istotnych kanonicznego pojęcia ustawy, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 25/26 (1992-93), s. 197-204.

Dzięga Andrzej: Kościelny proces ustny, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992.

Dzięga Andrzej: Zasada poszukiwania prawdy obiektywnej w procesie kanonicznym, [w:] Andrzej Dzięga, Marta Greszata, Piotr Telusiewicz (red.), Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia, t. IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, s. 169-188.

Gałkowski Tomasz: Etyczne i teologiczne implikacje dla teorii prawa i praktyki prawniczej, [w:] Zygmunt Tobor, Iwona Bogucka (red.), Prawoznawstwo a teoria i praktyka stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 271-283.

Leszczyński Grzegorz: Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 43 (2000), z. 1-2, s. 107-121.

Morawski Lech: Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.

Piwnik Barbara: Niosę historię ludzi, których skazałam (wywiad przeprowadzony przez B. Strzelczyka), „Tygodnik Powszechny” z 22.02.2015, s. 28-31.

Ramos Francisco J., Skonieczny Piotr: Diritto processuale canonico, t. 2/2, Angelicum University Press, Romae 2014.

Reinharth T.J.: De processus summarii incommodis eiusque ab ordinario differetiis maxime spuriis, Apud Abram Vandenhoeck, Accad. Typogr., Gottingae 1739.

Shaffer Thomas L.: On Being a Christian and a Lawyer: law for the Innocent, Brigham Young University Press, Provo, Utah, 1981.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/10.18290/rnp.2015.25.3-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)