Ochrona prawna małżeństwa w kontekście ideologii gender

Ryszard Sztychmiler

Abstrakt


W kontekście aktywnej propagandy ideologii gender, przemycanej także w sformułowaniach Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 11 maja 2011 r., uzasadnione jest pytanie, czy w prawie polskim małżeństwo i rodzina są wystarczająco chronione, czy są one konsekwentnie uznawane za podstawowe formy życia społecznego, czy obywatele i chrześcijanie mają obowiązek dalszego wzmacniania małżeństwa i rodziny, czy mogą popierać wprowadzanie rozwiązań propagowanych przez ideologię/filozofię gender.

Aby odpowiedzieć na pytanie, w artykule zaprezentowano analizę następujących zagadnień: 1) znaczenie małżeństwa i rodziny w prawie polskim; 2) charakterystyka ideologii gender i jej zagrożenia; 3) stanowisko Kościoła wobec ideologii gender; 4) konieczność intensywniejszej ochrony praw małżeństwa i rodziny.

Analiza wymienionych zagadnień prowadzi do następujących wniosków: Prawo polskie chroni małżeństwo, dzieci i rodzinę, lecz ta ochrona nie jest w pełni konsekwentna. Wprowadzenie do porządku prawnego Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (z 11 maja 2011 r.) osłabi pozycję tradycyjnego małżeństwa i rodziny i może wyeliminować ich ochronę, co może doprowadzić do zmiany zapisów konstytucji chroniących małżeństwo i rodzinę.

W tej sytuacji za uzasadnione należy uznać następujące działania: uświadamianie społeczeństwa, czym jest ideologia gender i do czego dążą jej zwolennicy; upowszechnianie znajomości praw małżonków, rodziców i rodziny; pomaganie małżonkom w korzystaniu z przysługujących im praw; współudział w stanowieniu praw wspierających małżonków, rodziców i rodziny w wypełnianiu ich zadań.


Słowa kluczowe


rodzina; konwencja; prawo polskie; prawo kanoniczne; model małżeństwa; zagrożenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alzamora Revoredo Oscar: Ideologie des Begriffs „Gender“: Gefahr und Tragweite, [w:] Lexikon Familiae. Mehrdeutige und umstrittene Begriffe zu Familie, Leben und ethischen Fragen, Paderborn–München–Wien–Zürich 2013, s. 310-322.

Brunetko Krzysztof, Mateja Anna: Wszystko o Ewie, red. Izabella Sariusz-Skąpska, Warszawa 2011.

Burggraf Jutta: „Gender“ (Geschlecht), [w:] Lexikon Familiae. Mehrdeutige und umstrittene Begriffe zu Familie, Leben und ethischen Fragen, Paderborn–München–Wien–Zürich 2013, s. 289-296.

Jaszczuk-Surma Małgorzata: Gender. Pełzająca rewolucja, czyli gangrena naszych czasów, „Civitas Christiana” nr 1(8) ze stycznia 2014 s. 34-35.

Jaroszyński Piotr: Gender: nauka czy ideologia, „Nad Odrą. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 24 (2014), nr 1-3 (190-192) s.102.

Kuby Gabriele: Referat podczas V Europejskiej Konferencji z cyklu: Rodzina polska poza granicami kraju, na temat: Ocalić rodzinę = ocalić przyszłość, 24-25 marca 2011 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kuby Gabriele: Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, Kraków 2012.

Kuby Gabriele: Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Kraków 2013.

Nazar Mirosław: Prawo rodzinne, [w:] Zarys prawa cywilnego i rodzinnego. Lublin 1999, s. 428-433.

Oko Dariusz: Gender. Cywilizacja śmierci – historia ideologii gender (jej twórcy, podstawowe założenia ideologii gender oraz próby jej wdrażania w Polsce), Lublin 2013.

Ryś Maria: Konwencja RE aplikacją ideologii gender, „Głos dla życia” nr 2 z 2014 r.

Vollmer de Colles Beatriz: Neue Definition des Begriffs „Gender“, [w:] Lexikon Familiae. Mehrdeutige und umstrittene Begriffe zu Familie, Leben und ethischen Fragen, Paderborn–München–Wien–Zürich 2013, s. 297-309.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.1-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)