Instytucje finansowe a autonomia jednostki– rozważania z perspektywy praw człowieka

Łukasz Szoszkiewicz, Rafał Świergiel

Abstrakt


Celem pracy jest przedstawienie ewolucji relacji zachodzących pomiędzy instytucjami finansowymi, w szczególności bankami, a jednostką w XX i XXI w. (oraz, w niezbędnym zakresie, również z państwem jako regulatorem sektora finansowego, a zarazem podmiotem na którym spoczywa pierwszorzędna odpowiedzialność za zagwarantowanie praw człowieka ustanowionych w traktatach). Pierwsza część pracy przedstawia historię rozwoju relacji pomiędzy państwem, instytucjami finansowymi a jednostką w XX w. Druga część poświęcona jest zmianom, jakie w tym zakresie zaszły w XXI w. na płaszczyźnie międzynarodowej – w działalności podmiotów niepaństwowych, w tym instytucji finansowych, coraz częściej akcentuje się bowiem zobowiązania w zakresie ochrony praw człowieka. Przypisanie takiej odpowiedzialności wskazuje, że społeczność międzynarodowa dąży do wzmocnienia ochrony autonomii jednostki. Potwierdza to również poczyniona w pracy analiza uwag końcowych organów traktatowych funkcjonujących w ramach ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka.


Słowa kluczowe


biznes; prawa gospodarcze; ONZ; bank

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Semiannual OTC derivatives statistics, [w:] http://www.bis.org/statistics/derstats.html [dostęp: 16.06.2017].

Bank Światowy, Global Monitoring Report 2010: The MDGs after the Crisis, Waszyngton DC 2010.

BankTrack, Banking With Principles? Benchamrking Banks Against the UN Guiding Principles on Business And Human Rights (06.2016), [w:] https://www.banktrack.org/download/5412388/ bwp_ii_final.pdf [dostęp: 18.06.2017].

Baxi Upendra: Too many, or too few, Human Rights?, Human Rights Law Review 1 (2001), nr 1, s. 1-10.

Bayulgen Oksan: Giving Credit Where Credit Is Due: Can Access to Credit Be Justified as a New Economic Right?, Journal of Human Rights 12 (2013), nr 4, s. 491-510.

Beck Thosten, Brown Martin: Which Households Use Banks, Frankfurt am Main: European Central Bank 2011.

Boczoń Wojciech: 85 proc. Polaków ma konto w banku, [w:] http://www.bankier.pl/wiadomosc/85 -proc-Polakow-ma-konto-w-banku-7410187.html [dostęp: 17.06.2017].

Buhmann Karin: The Development of the ‘UN Framework’: A pragmatic Process Towards a Pragmatic Output, [w:] The UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Foundations and Implementation, red. R. Mares, Leiden–Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2012, s. 85-105.

De Hert Paul, Kloza Dariusz: Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?, European Journal of Law and Technology 3 (2012), nr 3, [w:] http://ejlt.org// article/view/123/268 [dostep: 18.06.2017].

De Schutter Olivier: International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge: Cambridge University Press 2014.

EarthRights International, Community-Driven Operational Grievance Mechanisms, [w:] https:// www.earthrights.org/sites/default/files/documents/ogm_discussion_paper.pdf [dostęp: 17.06.2017].

Henry Jackson Society, Human Rights Inflation: Why the International Human Rights Regime Risks Impoverishing Liberty, [w:] http://henryjacksonsociety.org/2013/07/16/human-rights-inflation-why-the-international-human-rights-regime-risks-impoverishing-liberty-2/ [dostęp: 18.06.2017].

Jaworek Małgorzata, Kuzel Marcin, Transnational Corporations in the World Economy: Formation, Development and Present Position, Copernican Journal of Finance & Accounting 4 (2015), nr 1, s. 55-70.

Kaliński Janusz: Historia gospodarcza XIX i XX wieku, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2008.

Lane Melissa: Autonomy as a central human right and its implications for the moral responsibilities of corporations, [w:] Human rights and the moral responsibilities of corporate and public sector organisations, red. T. Campbell, S. Miller, Dordrecht: Springer Netherlands 2004, s. 145-163.

Majka Przemysław: Krótka Historia Domu Saudów, [w:] http://www.almaszrik.uni.lodz.pl/Dom_ Saudow.pdf [dostęp: 16.06.2017].

Morawski Wojciech: Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa: Wydawnictwo Trio 2002.

Nieborak Tomasz: Polskie prawo bankowe a międzynarodowe standardy przeprowadzenia i egzekwowania bankowości czynnych nadzorczych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1 (2002), s. 123-132

Queralt Jahel: A Human Right to Financial Inclusion, [w:] Ethical Issues in Poverty Alleviation, red. H.P. Gaisbauer, G. Schweiger, S. Sedmak, [b.m.w.] Springer International Publishing 2016, s. 77-92.

Raz Joseph: The Morality of Freedom, Oxford: Clarendon Press 1986.

Rutkowski Witold: Międzynarodowy System Walutowy – możliwości nowych rozwiązań, Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz 2000.

Tully Stephen: The Human Right to Access Electricity, The Electricity Journal 19 (2006), nr 3, s. 30-39.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)