The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part III. The Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client until 1949

Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel

Abstrakt


Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część III. Kształtowanie się chińskiego modelu wzajemnych relacji adwokat-klient do 1949 roku

Proces kształtowania się zarówno samego zawodu adwokata w Chinach, jak i idących dopiero za tym pierwszym relacji z jego klientami, był znacznie opóźniony w stosunku do Europy. O istnieniu tej profesji możemy mówić dopiero na początku XX w. Tak późne narodziny instytucji odgrywającej w świecie zachodnim ogromną rolę tysiące lat wcześniej wynikało z kilku czynników. Najważniejszym z nich był niewątpliwie konflikt szkół filozoficznych z legistami, który doprowadził do klęski prawników rzutującej na marginalizację ich roli w państwie przez kolejne dwa tysiąclecia. Z tego podłoża wyrosła nieufność społeczeństwa do jurystów, której nie można było przełamać niemal do czasów współczesnych.


Słowa kluczowe


okres Królestw Walczących; okres Stu Szkół; cesarstwo w Chinach; Kuomintang

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bednaruk, Waldemar. 2012. “O przyczynach pieniactwa w szlacheckim narodzie.” Palestra 3–4: 205–213.

Blazey, Patricia, and Gisele Kapterian. 2008. “Traditional Chinese Law.” In Commercial Law of the People’s Republic of China, edited by Patricia Blazey, 19–55. Australia: Thomson Reuters Press.

Conner, Alison W. 2009. “China’s Lawyers and Their Training: Enduring Influences and Disconnects.” Legal Development in East Asia: China and Vietnam Compared, Forthcoming, in: https://ssrn.com/abstract=1433602 [access: 24.07.2018].

Dargas, Marta. 2012. “W jakim kierunku zmierza prawo Chińskiej Republiki Ludowej – ku systemowi common law czy ku kompleksowej kodyfikacji prawa?.” Gdańskie Studia Azji Wschodniej 1:59–68.

Dillon, Michael. 2012. Chiny. Historia współczesna, translated by Leszek Otrębski. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Fairbank, John K. 2004. Historia Chin. Nowe spojrzenie. Warszawa–Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.

Fitzgerald, Charles P. 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kania, Małgorzata. 2012. “Wpływ konfucjanizmu na kształtowanie się systemu prawa w Chinach.” In Acta Erasmiana II. Prace z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego, edited by Mirosław Sadowski, and Piotr Szymaniec, 183–194. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kość, Antoni. 1998. Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin. Lublin: Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.

Kość, Antoni. 2000. “Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949).” Czasy Nowożytne 9(10):127–135.

Rodziński, Witold. 1974. Historia Chin. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sidichmienow, Wasilij. 1990. Ostatni cesarze Chin, translated by Jerzy Abkowicz, and Roman Sławiński. Katowice: Wydawnictwo Śląskie.

Szang, Jüe (edited by). 1960. Dzieje Chin. Zarys, translated by Witold Rodziński. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wang, Chang, and Nathan H. Madson. 2013. Inside China’s Legal System. Oxford: Chandos Publishing.

Zhang, Lihong. 2014. “Prawo porównawcze w Chinach.” Forum Prawnicze 5(25):3–15.

Zimmerman, James M. 2005. China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign – invested Enterprises. Chicago: American Bar Association.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)