A Gloss for the Judgement of the Provincial Administrative Court in Rzeszów Dated August 7, 2012, File Ref. No. I SA/Rz 542/12

Judyta Dworas-Kulik

Abstrakt


The Polish tax system includes a principle whereby the income obtained by a resident in Poland must be accounted for. However, agreements on the avoidance of double taxation to which Poland is a party may exclude this obligation because they constitute lex specialis in relation to the Polish legislation. The question of taxation of seafarers requires an in-depth analysis not only of national legislation, but also that of other states. When determining tax jurisdiction in respect of seamen it is easy to make a mistake owing to the complicated factual state in addition to the legal status. The presented gloss demonstrates difficulty arising when considering this issue.


Słowa kluczowe


seafarers; Polish seamen; taxes; double taxation; work at sea; shipowner

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dworas-Kulik, Judyta. „Regulacje prawne dotyczące pracy polskiego marynarza pracującego u amerykańskiego armatora.” Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia 2016, no. 3: 4–11.

Dworas-Kulik, Judyta. „Status prawny polskiego marynarza.” Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia 2015, no. 4: 31–41.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-8en

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)