13Th Legal History Colloquium “City – Idea, History, and Law. On the 800Th Anniversary of the Granting of City Rights to Opole” Brzeg, May 10–11, 2017

Andrzej Szymański

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-10en

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)