The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part II. A Historical Overview of Polish Solutions from the Fall of the First Republic of Poland until Modern Times

Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel

Abstrakt


Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część II. Rys historyczny rozwiązań polskich od upadku I Rzeczypospolitej do czasów współczesnych

Po długotrwałym okresie rozwoju rodzimej kultury prawnej, systematycznego wzrostu znaczenia palestry w życiu społeczno-politycznym kraju oraz umacniania jej wpływów, nastąpił czas zdecydowanie gorszy dla prawników. Utrata niepodległości na ponad sto lat i konieczność funkcjonowania w strukturach monarchii absolutnych wywołały szereg negatywnych skutków we wzajemnych relacjach adwokatów z ich klientami, przede wszystkim w zakresie prawa do zachowania tajemnicy adwokackiej. Kolejne stulecie zaś, mimo odzyskania niepodległości przez Polskę, przyniosło nowe, trudne wyzwania w procesie kształtowania stosunków uczestników postępowania sądowego.


Słowa kluczowe


historia adwokatury; II Rzeczpospolita; PRL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cederbaum, Henryk. 1911. Adwokatura w Królestwie Polskiem. Warszawa: Gebethner i Spółka.

Dudek, Dariusz. 2009. “Wolność adwokatury (refleksje w 90. rocznicę restytucji państwa i palestry).” In Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie, edited by Piotr Sendecki, 525–546. Lublin: Okręgowa Rada Izby Adwokackiej w Lublinie.

Kisza, Andrzej, Zdzisław Krzemiński, and Roman Łyczywek. 1995. Historia adwokatury polskiej. Warszawa: MC Kwadrat.

Kotliński, Jakub, and Tomasz Kotliński. 2016. Sądownictwo powszechne w Galicji w latach 1855-1918. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Kotliński, Tomasz. 2008a. Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka.

Kotliński, Tomasz. 2008b. “Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego – ocena historyczno-prawna.” Palestra 11–12:22–30.

Kotliński, Tomasz. 2009. “Uchwała Rady Adwokackiej w Lublinie z 1926 r. w sprawie obron komunistycznych.” In Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie, edited by Piotr Sendecki, 119–129. Lublin: Okręgowa Rada Izby Adwokackiej w Lublinie.

Łyczywek, Roman (edited by). 1983. Szkice z dziejów adwokatury. Warszawa: Ośrodek Badawczy Adwokatury.

Markiewicz, Jerzy. 2009. “Walka i męczeństwo adwokatów Izby lubelskiej w latach wojny i okupacji 1939-1945.” In Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie, edited by Piotr Sendecki, 152–169. Lublin: Okręgowa Rada Izby Adwokackiej w Lublinie.

Nowak–Jeziorański, Jan. 1986. “Słowo wstępne.” In Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, edited by Zbigniew Błażyński, 9–12. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.

Redzik, Adam, and Tomasz Kotliński. 2012. Historia adwokatury. Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka.

Żaryn, Jan. 2003. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989). Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)