Podatek dochodowy za 1939 rok a okupacja Górnego Śląska

Konrad Graczyk

Abstrakt


Artykuł dotyczy stosunku administracji okupacyjnej III Rzeszy wprowadzonej na Górnym Śląsku we wrześniu 1939 r. do kwestii podatku dochodowego za 1939 r. W artykule omówiono przeprowadzoną przez urzędników niemieckich analizę polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa z zakresu prawa podatkowego, projektowane uregulowanie i jego motywy oraz rozwiązanie ostateczne. Rozważania dotyczące polskiego podatku dochodowego poprzedzono przedstawieniem analogicznych działań Niemiec podjętych w związku z przyłączeniem Austrii oraz obszaru Sudetów.


Słowa kluczowe


administracja okupacyjna; III Rzesza; podatki; prawo podatkowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[brak inf. o autorze]: Welche Steuern sind zu bezahlen?, Kattowitzer Zeitung nr 256 z 23 września 1939 r., s. 3.

Grabow Karl, Toyka Rudolf: Steuerrechtlicher Leitfaden für die Ostgebiete, Kattowitz: Kattowitzer Buchgewerbehaus G.m.b.H. 1941.

Oermann Josef: Einführung des deutschen Einkommensteuerrechts im Land Österreich, Deutsche Steuer-Zeitung und Wirtschaftlicher Beobachter nr 50 z 10 grudnia 1938 r., s. 1213-1218.

Oermann Josef: Einführung des deutschen Einkommensteuerrechts im Sudetenland, Deutsche Steuer-Zeitung und Wirtschaftlicher Beobachter nr 51 z 17 grudnia 1938 r., s. 1242-1247.

Oermann Josef: Einführung des deutschen Einkommensteuerrechts in den eingegliederten Ostgebieten, Deutsche Steuer-Zeitung und Wirtschaftlicher Beobachter nr 8 z 24 lutego 1940 r., s. 93-94.

Oermann Josef: Zur Einführung des deutschen Einkommensteuerrechts im Land Österreich, Deutsche Steuer-Zeitung und Wirtschaftlicher Beobachter nr 45 z 5 listopada 1938 r., s. 1101-1107.

Kaczmarek Ryszard: Górny Śląsk podczas II wojny światowej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004.

Madajczyk Czesław: Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939-1945, Berlin: Akademie–Verlag 1987.

Pospieszalski Karol: Polska pod niemieckim prawem 1939-1945 (Ziemie Zachodnie), Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego 1946.

Sroka Irena: Policja hitlerowska w rejencji katowickiej w latach 1939-1945, Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu 1997.

Sroka Irena: Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie pod okupacyjnym zarządem wojskowym, Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1975.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)