Wydawca

Wydawca

Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Towarzystwo Naukowe KUL

Sponsorzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II