Historia czasopisma

Roczniki Nauk Prawnych wydawane są przez Towarzystwo Naukowe KUL od roku 1991. Jednak ich historia wiąże się z wydawanym w latach 1949-1990 przez TN KUL czasopismem „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. Początkowe tomy zawierały artykuły z zakresu teologii i prawa kanonicznego. Pierwszym artykułem poruszającym kwestie prawa kanonicznego był artykuł ks. Mariana-Alfonsa Myrcha Zbiorowa odpowiedzialność w karnym ustawodawstwie kanonicznym, polskim i międzynarodowym (RTK 1 (1949), ss. 133-181). Z biegiem lat w ramach czasopisma wyodrębnły się zeszyty tematyczne. Artykuły z dziedziny prawa kanonicznego publikowane były w zeszycie piątym. W roku 1973 zeszyt ten otrzymał podtytuł Prawo kanoniczne.

W roku 1991 podjęto decyzje wydawania jednego czasopisma o tematyce obejmującej wszystkie dyscypliny prawnicze – zarówno prawa kanonicznego, jak i prawa polskiego i międzynarodowego. Otrzymało ono nazwę „Roczniki Nauk Prawnych” i przejęło tematykę wcześniejszego zeszytu 5 „Roczników Teologiczno-Kanonicznych”.

Od 2009 roku współwydawcą czasopisma jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.