Autor - szczegóły

Janiec, Zdzisław, Katedra Liturgiki Pastoralnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska