Autor - szczegóły

Głowacki, Zbigniew Michał, Katedra Duchowości Liturgicznej w Instytucie Liturgiczno-Homiletycznym na Wydziale Teologii KUL, Polska