Autor - szczegóły

Głowacki, Zbigniew, Katedra Duchowości Liturgicznej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska