Autor - szczegóły

Turowski, Wojciech, WSD w Łomży, Polska

  • Vol 2 (2011) - Artykuły: Homiletyka
    Drama w dydaktyce homiletycznej jako nowy sposób wspomagania skutecznego przepowiadania słowa Bożego
    Abstrakt  PDF