Autor - szczegóły

Pałęcki, Waldemar, Katedra Historii Liturgii w Intytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska

  • Vol 3 (2012) - Artykuły: Liturgika
    Nadużycia wobec Eucharystii w świetle średniowiecznych ksiąg pokutnych („Libri poenitentiales”)
    Abstrakt  PDF