Autor - szczegóły

Pałęcki, Waldemar, Katedra Historii Liturgii w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska