Autor - szczegóły

Mocydlarz, Włodzimierz, PWTW Collegium Bobolanum, Polska

  • Vol 3 (2012) - Artykuły: Liturgika
    Związek treści teologicznych formuł zawartych w „Credo” i euchologii Mszału rzymskiego 2002
    Abstrakt  PDF