Autor - szczegóły

Głowa, Władysław, Katedra Homiletyki Fundamentalnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska