Autor - szczegóły

Głowa, Władysław, Polska

  • Vol 1 (2010) - Recenzje
    Ks. Leszek Pintal. Słowa za Bóg zapłać… Homilie. Tom 4
    Szczegóły  PDF
  • Vol 2 (2011) - Recenzje
    Ks. Tadeusz Lewandowski. Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku. Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa
    Szczegóły  PDF