Autor - szczegóły

Dyk, Stanisław, Katedra Homiletyki Materialnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska