Autor - szczegóły

Araszczuk, Stanisław, Instytut Teologii Pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Polska

  • Vol 4 (2013) - Artykuły: Liturgika
    Paradygmat liturgiczny w ujęciu ks. prof. Jerzego Józefa Kopcia CP
    Abstrakt  PDF