Autor - szczegóły

Kulbacki, Piotr, Katedra Teologii Liturgii w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, Polska

  • Vol 3 (2012) - Artykuły: Liturgika
    Liturgia Triduum Paschalnego – Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego
    Abstrakt  PDF
  • Vol 4 (2013) - Artykuły: Liturgika
    Sakramenty w życiu młodzieży w nauczaniu Jerzego Józefa Kopcia CP
    Abstrakt  PDF