Autor - szczegóły

Kulbacki, Piotr, Katedra Teologii Liturgii w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska